De SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis) is een subsidie van de Rijksoverheid. Constan Custers van de RvO vertelt wat je moeten weten over deze subsidie en hoe je er voor in aanmerking komt. 

 

Wat is de SEEH?

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. In totaal stelt de overheid 84 miljoen euro beschikbaar voor woningeigenaren die hun woning beter willen isoleren.

Wie komt in aanmerking voor de SEEH?

De regeling is er in de eerste plaats voor woningeigenaren. Er is ook een SEEH voor Verenigingen van Eigenaren, hier vind je op rvo.nl een speciaal ingerichte pagina voor. Ik richt mij nu even op de woningeigenaren. Van belang is dat de eigenaar de woning ook zelf bewoont. Indien de woning verhuurd wordt, kan geen aanspraak gemaakt worden op de subsidie.

Gedane maatregelen

De subsidie is voor maatregelen die reeds uitgevoerd zijn, vanaf 15 augustus 2019. Wanneer een woningeigenaar minimaal twee basismaatregelen treft, komt hij in principe in aanmerking. We kijken dan wel naar het type woning en de getroffen maatregelen, deze moeten wel aan een minimum oppervlakte voldoen en daarnaast is er ook een minimale eis voor de isolatiewaarde (Rd). De meeste maatregelen moeten minimaal 3,5 Rd toevoegen; afhankelijk van het type materiaal verschilt de dikte hiervan, maar het zit grofweg tussen de 8 en 15 cm. Voor spouwmuurisolatie geldt een toe te voegen Rd-waarde van 1,1 en voor glasisolatie gelden ook specifieke waarden. Een overzicht vind je op rvo.nl/seeh. Daar vind je eveneens de specifieke oppervlakte-eisen voor jouw type woning. Daarnaast komen alleen aanpassingen aan de bestaande thermische schil in aanmerking. Nieuwbouw of aanbouw valt niet onder deze subsidie.

Verduurzamen woning

Wat als je de maatregel nog gaat nemen?

Voor wie, net als deze lezer, nog van plan is om maatregelen toe te passen is de SEEH ook zeer geschikt. De SEEH loopt van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020, wat betekent dat alle maatregelen getroffen na 15 augustus 2019 in aanmerking komen. Op de website staat een overzicht dat regelmatig geüpdatet wordt. Hierin kun je zien hoeveel budget er nog beschikbaar is, maar ook nadat deze regeling stopt, zullen er mogelijkheden zijn. Zo staat in het regeerakkoord dat vanaf 2021 de huidige ISDE-regeling (investeringssubsidie duurzame energie, red.) zal worden uitgebreid met isolatiemaatregelen.  We willen woningeigenaren op het hart drukken geen overhaaste beslissingen te nemen en zich juist goed voor te bereiden. Er blijft immers subsidie beschikbaar.

Neem energieadvies mee

Omdat een goede voorbereiding zo belangrijk is, adviseren we woningeigenaren om een maatwerkadviesrapport te laten uitvoeren. Laat een gecertificeerd bedrijf (eisen vind je op de website) een rapport opstellen met daarin alle maatregelen die je zou kunnen nemen. Je kunt de kosten voor dit adviesrapport (tot € 150) opvoeren bij de subsidie, nadat er ook twee maatregelen zijn uitgevoerd. Het grote voordeel is dat je direct weet wat je opties zijn. Je kunt de subsidie maar één keer aanvragen en mocht je achteraf nu toch meer maatregelen willen nemen, dan komen deze niet meer in aanmerking. Daarnaast krijg je ook inzicht in andere maatregelen zoals zonnepanelen of een warmtepomp, waarvoor je weer aanspraak kunt maken op de investeringssubsidie duurzame energie.

Anderen lazen ook:  Subsidie isolatie

Laten uitvoeren

Een belangrijke voorwaarde is dat de maatregelen niet zelf uitgevoerd mogen worden. Ze moeten worden uitgevoerd door één of meer deskundige bedrijven met een KvK-inschrijving in de bouwsector. Dit omdat de overheid moet waken over kwaliteit. De overheid is van mening dat een deskundige het best weet hoe de werkzaamheden gedaan moeten worden en stelt daarom deze voorwaarde.

Energiebespaarfonds verduurzamen woning

Totale subsidiebedrag

In totaal kan een woningeigenaar aanspraak maken op maximaal 10.000 euro subsidie voor energiebesparende maatregelen voor hun woning. Mocht je nu meer maatregelen willen nemen, of bijvoorbeeld een nul-op-de-meter woning willen realiseren, dan kun je in aanmerking komen voor het zeer energiezuinig pakket. De maximumsubsidie bedraagt dan 15.000 euro inclusief een bonusbedrag. In de praktijk zal de subsidie zo’n 20% van de kosten dekken. Om het resterend bedrag eventueel te kunnen financieren kun je je ook verdiepen in de energiebespaarlening. Deze lening helpt je om tegen een zeer lage rente energiebesparende maatregelen aan je woning te realiseren.

Hoe gaat het in de praktijk?

Woningeigenaren kunnen nog tot 31 december 2020 hun subsidieaanvraag indienen. Voor het indienen van de aanvraag heeft RvO.nl een overzichtelijk stappenplan opgesteld. Let er op dat je de eigenaar én hoofdbewoner bent, dat je een geldig BSN hebt, dat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn en dat de uitgevoerde maatregelen aan de gestelde eisen voldoen. Zorg ervoor dat je ook de uitvoerdersformulieren, facturen, betaalbewijzen en foto’s van de uitgevoerde maatregelen aan de aanvraag toevoegt. RvO.nl streeft ernaar binnen vier weken een toezegging te doen over de subsidie, de wettelijke termijn bedraagt 13 weken.

Update: Vanaf 2021 zal de SEEH samengevoegd worden met de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Het totale budget wordt daardoor minder. Wacht daarom niet te lang met het verduurzamen van je woning.

Dit is een artikel uit Groener Wonen editie 3. Vanaf 5 december in de winkel en te verkrijgen via de Vipwinkel. In deze editie: het grote isolatiedossier, Froukje Jansen over de duurzame wijk Schoonschip, voormalige huurwoning uit de jaren’70 verduurzaamd en nog veel meer.