Niet alle stroom is ‘groen’ en zelfs binnen het begrip groene stroom zitten nog verschillen. Maar, laten we bij het begin beginnen: wat is groene stroom nu precies? We leggen het je uit.

Welke ‘soorten’ stroom zijn er?

Om te kunnen begrijpen wat groene stroom is, moet je weten welke verschillende soorten stroom er zijn en wat dit precies inhoudt. Eigenlijk maken we het grote onderscheid tussen groene en grijze stroom. Groene stroom wordt gewonnen uit duurzame, hernieuwbare bronnen zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa uit afvalstromen. Grijze stroom wordt gewonnen uit fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld in kolen-, gas-, en kerncentrales.

Wanneer spreken we van groene stroom?

Om de naam ‘groene’ stroom te mogen dragen, is er een Europees systeem voor erkende groene energie. De stroom die opgewekt is uit duurzame bronnen krijgt de Garantie van Oorsprong (GvO). Per 1000 kWh groene stroom is er één garantie. Wanneer een energiebedrijf groene energie aan zijn klanten wil verkopen, moeten er dus voldoende GvO’s zijn. Er zijn er gemiddeld zo’n 3 per jaar nodig voor één huishouden.

groene stroom stekker

Verschillen in groene stroom

Ook binnen dit begrip zijn er nog verschillen. In Nederland is groene energie, in vergelijking met andere Europese landen, relatief populair. Veel huishoudens kiezen voor deze optie. Dit zijn zoveel huishoudens, dat op dit moment niet al deze groene stroom in Nederland kan worden opgewekt. Het grootste gedeelte van de groene energie, die momenteel in Nederland verbruikt wordt, is afkomstig uit Scandinavië. In Scandinavië staan al jaren vele waterkrachtcentrales. Er is daar een overschot aan de zogenaamde GvO’s die voor slechts enkele euro’s per jaar verkocht worden aan bijvoorbeeld Nederlandse energiebedrijven. Deze GvO’s worden dus eigenlijk gebruikt om grijze stroom te vergroenen en deze groene energie draagt dus niet bij aan extra schonere energieopwekking in Nederland. Bekijk onderstaande video eens, om te zien hoe dit precies zit. Onderzoek daarnaast bij de keuze voor groene stroom ook eens waar het energiebedrijf nog meer in investeert. Zo zijn er energiebedrijven die groene stroom aanbieden, maar ook kolencentrales bouwen.

Anderen lazen ook:  Tips om zuinig met water om te gaan

Groene stroom uit Nederland

Doordat er in het buitenland zo’n groot overschot aan certificaten is, is het voor Nederlandse energiemaatschappijen niet zo interessant om te investeren in groene stroom uit eigen land. Wanneer hier meer vraag naar komt, zullen zij dat echter wel gaan doen. Wie dus graag het opwekken van duurzame energie in eigen land wil stimuleren, kiest het best voor groene energie van eigen bodem. Er zijn in Nederland verschillende energiebedrijven die dat aanbieden.

wind energie groene stroom

Zelf groene stroom opwekken of inkopen

Steeds meer Nederlanders wekken zelf groene energie op. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Het is de gemakkelijkste manier om zelf groene stroom op te wekken. Wanneer je zelf geen ruimte hebt voor zonnepanelen of de investering bijvoorbeeld niet wilt of kunt maken, maar wel zelf groene stroom wilt opwekken, kun je er ook voor kiezen om te participeren in grootschalige opwekprojecten.

Misverstand

Nog even voor de duidelijkheid: een veelvoorkomend misverstand is, dat wanneer je groene energie afneemt, je andere stroom ontvangt dan je buren met grijze stroom. Dit is niet waar. In Nederland ontvangt iedereen dezelfde stroom. Het verschil zit hem in de manier waarop de stroom opgewekt is. Daarmee kun je daadwerkelijk een verschil maken.

Groener Wonen nieuwsbrief