Subsidies, regelingen, waarden en nog meer begrippen. Wie in de wereld van verduurzaming duikt, krijgt te maken met veel informatie. Het kan nog wel eens gaan duizelen en wat vragen oproepen. Elke editie zoeken we het antwoord op zo’n vraag die bij een lezer leeft. Ir. Constan Custers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl) geeft antwoord op de vraag van lezer Marten Bergmans over de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis van RvO.nl

Lezer Marten Bergmans is van plan isolatiemaatregelen toe te passen in zijn woning. Een kennis wees hem op de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Marten vraag zich af: ‘Wat moet ik doen om voor deze subsidie in aanmerking te komen en waar moet ik specifiek op letten?’

Over de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Constan Custers antwoordt: “Goede vraag. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Mooi om te zien dat mensen hiermee aan de slag willen. In totaal stelt de overheid 84 miljoen euro beschikbaar voor woningeigenaren die hun woning beter willen isoleren. De regeling is er in de eerste plaats voor woningeigenaren. Van belang is dat de eigenaar de woning ook zelf bewoont. Indien de woning verhuurd wordt, kan geen aanspraak gemaakt worden op de subsidie”.

Gedane maatregelen

“De subsidie is voor maatregelen die reeds uitgevoerd zijn, vanaf 15 augustus 2019. Wanneer een woningeigenaar minimaal twee basismaatregelen treft, komt hij in principe in aanmerking. We kijken dan wel naar het type woning en de getroffen maatregelen, deze moeten wel aan een minimum oppervlakte voldoen en daarnaast is er ook een minimale eis voor de isolatiewaarde (Rd). Een overzicht vind je op rvo.nl\seeh. Daar vind je eveneens de specifieke oppervlakte-eisen voor jouw type woning. Daarnaast komen alleen aanpassingen aan de bestaande thermische schil in aanmerking. Nieuwbouw of aanbouw valt niet onder deze subsidie”.

Wat als je de maatregel nog gaat nemen?

“Voor wie, net als deze lezer, nog van plan is om maatregelen toe te passen is de SEEH ook zeer geschikt. De SEEH loopt door tot en met 31 december 2020. Op de website staat een overzicht dat regelmatig geüpdatet wordt. Hierin kun je zien hoeveel budget er nog beschikbaar is, maar ook nadat deze regeling stopt, zullen er mogelijkheden zijn. Zo staat in het regeerakkoord dat vanaf 2021 de huidige ISDE-regeling (investeringssubsidie duurzame energie, red.) zal worden uitgebreid met isolatiemaatregelen. We willen woningeigenaren op het hart drukken geen overhaaste beslissingen te nemen en zich juist goed voor te bereiden. Er blijft immers subsidie beschikbaar”.

Anderen lazen ook:  Zuinig verwarmen: 6 tips

Neem energieadvies mee

“Omdat een goede voorbereiding zo belangrijk is, adviseren we woningeigenaren om een maatwerkadviesrapport te laten uitvoeren. Laat een gecertificeerd bedrijf (eisen vind je op de website) een rapport opstellen met daarin alle maatregelen die je zou kunnen nemen. Je kunt de kosten voor dit adviesrapport (tot € 150) opvoeren bij de subsidie, nadat er ook twee maatregelen zijn uitgevoerd. Het grote voordeel is dat je direct weet wat je opties zijn. Je kunt de subsidie maar één keer aanvragen en mocht je achteraf nu toch meer maatregelen willen nemen, dan komen deze niet meer in aanmerking. Daarnaast krijg je ook inzicht in andere maatregelen zoals zonnepanelen of een warmtepomp, waarvoor je weer aanspraak kunt maken op de investeringssubsidie duurzame energie”.

Totale subsidiebedrag

“In totaal kan een woningeigenaar aanspraak maken op maximaal 10.000 euro subsidie voor energiebesparende maatregelen voor hun woning. Mocht je nu meer maatregelen willen nemen, of bijvoorbeeld een nul-op-de-meter woning willen realiseren, dan kun je in aanmerking komen voor het zeer energiezuinig pakket. De maximumsubsidie bedraagt dan 15.000 euro inclusief een bonusbedrag. In de praktijk zal de subsidie zo’n 20% van de kosten dekken. Om het resterend bedrag eventueel te kunnen financieren kun je je ook verdiepen in de energiebespaarlening. Deze lening helpt je om tegen een zeer lage rente energiebesparende maatregelen aan je woning te realiseren”.

Hoe gaat het in de praktijk?

“Woningeigenaren kunnen nog tot 31 december 2020 hun subsidieaanvraag indienen. Voor het indienen van de aanvraag heeft RvO.nl een overzichtelijk stappenplan opgesteld, eveneens te vinden op de website. Let er op dat je de eigenaar én hoofdbewoner bent, dat je een geldig BSN hebt, dat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn en dat de uitgevoerde maatregelen aan de gestelde eisen voldoen. Zorg ervoor dat je ook de uitvoerdersformulieren, facturen, betaalbewijzen en foto’s van de uitgevoerde maatregelen aan de aanvraag toevoegt. RvO.nl streeft ernaar binnen vier weken een toezegging te doen over de subsidie, de wettelijke termijn bedraagt 13 weken”.

 

Lees nog meer vragen en antwoorden over de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis in Groener Wonen 03-2019.

Groener Wonen nieuwsbrief