Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen, is het van belang dat we met z’n allen samenwerken. Omdat duurzame energiebronnen ons landschap en woonomgeving veranderen, is het goed om te kijken waar dit het beste uitgevoerd kan worden. Daarom zijn er energieregio’s opgesteld die ieder een eigen Regionale Energiestrategie (RES) hanteren. Alle afspraken die een regio maakt over duurzame energie staan in het RES-document.

Waarom een Regionale Energiestrategie?

Op dit moment wekken we in Nederland vooral energie op zee op. Dat is echter niet voldoende om ons hele land te voorzien van groene stroom. Er wordt daarom gekeken naar de toepassingen van zonnepanelen en windmolens op het land. Met het plaatsen van zonneparken en windmolenparken veranderen we tegelijkertijd ook het landschap. Daarom wordt er per regio gekeken naar de beste optie om duurzame energie op te wekken. Gemeenten werken hierin samen om zo elkaar te ondersteunen in de energietransitie. Daarnaast willen diverse marktpartijen graag hun kennis met de gemeenten delen om zo nog efficiënter te werk te gaan.

In totaal zijn er 30 zogeheten energieregio’s opgesteld die ieder een eigen plan hebben. In het RES-document beschrijven zij hoe ze energie in hun regio het meest efficiënt willen opwekken, opslaan en benutten. Ook wordt er gekeken welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden zodat wijken en gebouwen in de regio van het gas af kunnen.

Energiecoöperatie CALorie

Proeftuinen

Het Nationaal Programma RES (NPRES) helpt de energieregio’s bij het ontwikkelen van hun Regionale Energiestrategie. Dit doen zij door het delen van kennis en een lerende community te creëren om partijen met elkaar te verbinden.

Dit jaar heeft het NPRES opdracht gegeven om vier proeftuinen te ontwikkelen die de regio’s verder moeten helpen hun Regionale Energiestrategie op te stellen. Het NPRES vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in welke gebieden kansen bieden voor het opwekken van duurzame energie, maar ook waar de vraag naar energie toeneemt. Via een integrale aanpak zouden vraag en aanbod met elkaar gecombineerd moeten worden. Om te kijken of dit effect zal hebben, zijn vier proeftuinen ontwikkeld. De proeftuinen omvatten ieder een specifieke sector: bedrijventerrein, logistiek, agrarisch buitengebied en energie-intensieve industrie. Om de klimaatdoelstellingen te realiseren moet iedere sector op zijn eigen manier verduurzamen.

Anderen lazen ook:  Hoe kan ik mijn zonnepanelen optimaal gebruiken?

Verschillende vragen en problemen per sector

De vraag naar energie is per sector verschillend, vandaar dat er gekozen is om vier proeftuinen op te zetten.

  • Bedrijventerreinen hebben een relatief hoog elektriciteitsverbruik ten opzichte van het gasverbruik. Een veelvoorkomend probleem in deze sector is de inpassing op het net. Hoe kunnen zij voldoende elektriciteit ter beschikking krijgen?
  • Logistiek vormt een onderdeel van de mobiliteitssector en valt daardoor onder een ander deel van het klimaatakkoord. Een van de maatregelen in deze sector is dat er voor 2025 in steden 30 tot 40 emissievrije zones moeten zijn ontwikkeld. Elektrificatie van het vervoer wordt hierbij als een mogelijke oplossing aangeduid. NPRES rekende uit dat de elektriciteitsvraag met ongeveer 13 TWh zal stijgen wanneer al het vrachtwagentransport in Nederland elektrisch gaat rijden. De problemen die zich in deze sector voordoen, hebben te maken met financiën en technische infrastructuur.
  • In het agrarisch buitengebied richt men zich op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaan en distikstofoxide. Deze sector biedt qua ruimte wel veel mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Het nadeel is echter dat het bestaande elektriciteitsnet relatief minder capaciteit heeft in deze gebieden. Ook zijn omwonenden en betrokkenen niet altijd enthousiast over de plannen.
  • In de energie-intensieve industrie is er sprake van een hoge aardgasvraag. Geschikte alternatieven voor aardgas zijn echter beperkt. Een mogelijke oplossing is elektrificatie van de processen, maar dat blijkt in praktijk lastig te regelen. Er zou dan namelijk een enorme uitbreiding van het net moeten plaatsvinden.

Hoe zit het in mijn regio?

Ben je benieuwd wat de plannen zijn van de regio waarin jij woont? Kijk dan op de website van NPRES. Ook vind je daar meer informatie over de vier proeftuinen.

Groener Wonen nieuwsbrief