Nu veel landen hun coronamaatregelen versoepelen neemt ook het internationale verkeer weer toe. Volgens Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het nú daarom tijd om de internationale trein beter te benutten als duurzaam alternatief voor de auto en het vliegtuig.

Volgens de raad is het niet nodig om meteen nieuwe sporen aan te leggen, maar kan de bestaande spoorcapaciteit beter benut worden. Ook valt er al veel te halen door betere informatie, ticketverkoop en passagiersrechten. Reizigers stimuleren om vaker voor de internationale trein te kiezen vraagt om intensieve internationale samenwerking op de belangrijkste Europese spoorcorridors. Dat concludeert de Rli in zijn advies ‘Verzet de wissel; naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’, dat op 1 juli is aangeboden aan Staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Gelijktijdig stuurde de raad hierover samen met andere Europese adviesraden een brief aan de Europese Commissie.

Verbeteringen van het spoor

Europa heeft een open markt voor internationale treinen, maar in de praktijk dienen zich weinig nieuwe vervoerders aan. De raad is van mening dat het kabinet actiever nieuwe internationale treindiensten moet stimuleren.

Ook kan de bestaande capaciteit op het spoort beter benut worden. Door slimmer om te gaan met de dienstregeling zouden er meer treinen kunnen rijden. Daarnaast zou bestaand spoor richting Duitsland opgewaardeerd kunnen worden en aangesloten kunnen worden op het Duitse netwerk van snelle ICE-treinen. Op dit moment is er nog geen snelle spoorverbinding richting Duitsland. Dat zou echter wel voor aanzienlijke reistijdwinst kunnen zorgen voor internationale verbindingen vanuit Nederland.

Reizen met internationale trein eenvoudiger maken

De raad meldt dat het boekingsproces en de rechten van passagiers een belangrijke rol spelen om de internationale trein aantrekkelijker te maken. Het boekingsproces zou eenvoudig, toegankelijk en overzichtelijk moeten zijn. Het zou erin mogelijk moeten zijn om trajecten en prijzen van diverse vervoerders te combineren en eenvoudig te vergelijken.

Anderen lazen ook:  Plantencafé Broesse, de jungle van Gent

De rechten van passagiers moeten verbeterd worden, zodat reizigers zich minder zorgen hoeven te maken bij vertragingen of een gemiste overstap.

Lees ook: 3 Tips om voordelig jouw Europese treinreis te boeken

Internationale aanpak nodig

Er is volgens de raad een door Europa gecoördineerde aanpak in internationale corridors nodig voor de belangrijkste internationale verbindingen. Op de lange termijn denkt de raad dat toegewerkt moet worden naar een Europese autoriteit voor grensoverschrijdend spoorverkeer. Hiervoor heeft de raad samen met andere Europese adviesraden aandacht gevraagd bij de Europese Commissie.

Bron: Rli

Groener Wonen nieuwsbrief