Salderen houdt in dat je opgewekte, maar niet verbruikte stroom levert aan het net die je daarna weer terug kunt krijgen. Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd tot 0 in 2031.

Zonnepaneleneigenaren die stroom opwekken, maar op dat moment niet verbruiken, leveren deze stroom aan het elektriciteitsnet. Wanneer je de stroom wel nodig hebt, kun je deze terugkrijgen van je energieleverancier. Op die manier betaal je niets voor elektriciteit en profiteer je dus van de opbrengsten van je panelen. Dit wordt salderen genoemd.

Terugleversubsidie

In eerdere berichten werd door de overheid gemeld dat de salderingsregeling zou worden vervangen door een terugleversubsidie. In april 2019 werd bekend dat de plannen zijn gewijzigd en de salderingsregeling voorlopig blijft bestaan. Tot 1 januari 2023 blijft de huidige salderingsregeling ongewijzigd, daarna wordt deze subsidieregeleing stapsgewijs afgebouwd. Dat betekent dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelasting, in ruil voor het terugleveren van zonne-energie aan het net, stapje voor stapje wordt afgebouwd. Dat afbouwen duurt tot 2031, dan is er geen voordeel meer als het gaat om energiebelasting van de energie die je teruglevert aan het net. Het voordeel blijft wel bestaan voor opgewerkte zonne-energie die je zelf direct gebruikt of zelf op kunt slaan.

zonnepark

Terugverdientijd

Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, gaat de overheid er van uit dat het installeren van zonnepanelen voor bedrijven en huishoudens interessant blijft. Ook zonder salderingsregeling blijft de terugverdientijd van je investering circa 7 jaar, zo is de verwachting. Wie wil investeren in zonnepanelen maar daarvoor niet voldoende spaargeld heeft, kan een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds en tegen gunstige voorwaarden geld lenen.

subsidie isolatie

Slimme meter

Voor sommige mensen vraagt de afbouw van de subsidieregeling wel een aanpassing in de meterkast. De Belastingdienst moet de levering en teruglevering van energie namelijk afzonderlijk kunnen meten. Daarom heb je een meter nodig met een dubbel telwerk. Dit kan een slimme meter zijn maar dat is niet noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om een meter met minimaal een dubbel telwerk in huis te hebben. De netbeheerders zullen de nieuwe meters voor 2023 aanbieden en installeren. Het afbouwen van de subsidie gaat automatisch, daar hoef je niets voor te doen.

Anderen lazen ook:  Waar let je op bij het kopen van zonnepanelen?

 

Groener Wonen nieuwsbrief