Windenergie is oneindig, er wordt in Nederland dan ook steeds meer gebruik van gemaakt. Heb jij je wel eens afgevraagd hoeveel energie zo’n grote windmolen nu eigenlijk opbrengt? Wij geven het antwoord. 

Factoren opbrengst windmolen

Hoeveel een windmolen opbrengt, hangt af van verschillende factoren. Hierbij kun je denken aan de grootte van de wieken, de hoogte van de molen en de plaats waar de molen staat. Zo geldt: hoe groter de wieken, hoe hoger de opbrengst. Ook is op grotere hoogte vaak meer wind, dus een hoge windmolen brengt meer op dan een lage.

Tenslotte zie je vaak grote windmolenparken aan de kust en op zee. Dat komt omdat hier meestal meer wind staat dan op plekken op het land.

Opbrengst molen

Windmolens zijn er in allerlei soorten en maten. In dit artikel hebben we het over de grote windmolens die je bijvoorbeeld in de windmolenparken op zee terugvindt. Ook hier zijn weer verschillende soorten, die ook in opbrengst verschillen.

Het vermogen van een windmolen wordt uitgedrukt in megawatt (MW), waarbij 1 MW 1000 kW is. De meeste windmolens die je nu ziet, hebben een vermogen van 2 of 3 MW. Met één zo’n windmolen zou je in theorie 6,5 miljoen kWh per jaar kunnen opwekken.

Als je dan bedenkt dat een gemiddeld Nederlands huishouden ongeveer 3000 kWh per jaar verbruikt, zou je kunnen stellen dat één windmolen 2.100 huishoudens een jaar lang van energie kan voorzien.

opbrengst windmolen

Windenergie

Wie graag wil investeren in lokaal opgewekte groene stroom, maar bijvoorbeeld geen zonnepanelen kan plaatsen, kan met windenergie zijn steentje bijdragen. Windenergie is onuitputtelijk en belast het milieu niet. De overheid wil dat er eind 2020 zo’n 6000 MW per jaar wordt opgewekt met Nederlandse windmolens. Met die stroom zou je op jaarbasis 4,5 miljoen huishoudens kunnen voorzien, wat ongeveer 60% van het totaal aantal huishoudens in Nederland is.