Sinds januari van dit jaar is het prijsplafond ingegaan. Deze maatregel van de overheid is bedoeld om de energierekening betaalbaar te houden. Tot een bepaald verbruik betaal je een tarief dat is vastgelegd in de maatregel, daarboven betaal je een hoger tarief.

Wat is het prijsplafond?

De maatregel van het prijsplafond geldt voor huishoudens en andere kleinverbruikers zoals kleine bedrijven, zzp’ers en verenigingen. Voor iedereen met een zogenaamde ‘kleine energieaansluiting’ geldt dat je tot een verbruik van 1.200 m3 voor gas, 2.900 kWh elektriciteit en 37 gigajoule stadsverwarming een maximum tarief betaalt. Dit bedraagt (inclusief belasting) € 1,45 per m3 gas, € 0,40 per kWh elektriciteit en € 47,38 GJ stadswarmte. Deze bedragen liggen lager dan de meeste tarieven waarvoor mensen nu een contract hebben, doordat zij een variabel contract hebben of onlangs een nieuw contract hebben moeten afsluiten. Voor het verbruik boven de aangegeven maxima betaal je het bedrag dat in je contract staat. Zit jouw tarief nog onder het tarief van het prijsplafond, doordat je bijvoorbeeld al langer een vast contract hebt, dan betaal je gewoon het tarief uit je contract.

Met het ingaan van deze maatregel vervalt de energiecompensatie van € 190 die huishoudens in november en december 2022 ontvingen.

Hoe wordt het prijsplafond gemeten?

Het prijsplafond geldt het hele jaar, maar niet ieders energierekening volgt het kalenderjaar. Het verbruik wordt daarom in twee delen gemeten, een deel voor de jaarafrekening en een deel na de jaarafrekening. Als jouw jaarafrekening in maart plaatsvindt, is er een deel van januari tot maart en een deel van maart tot en met december, deze twee delen kun je niet met elkaar compenseren terwijl het verbruik niet altijd in verhouding is. Volgens de Rijksoverheid zou je met een gemiddeld verbruik in beide periodes onder het plafond moeten blijven, maar als jouw verbruik afwijkt kan de tweedeling nadelige gevolgen hebben. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als je in de zomer een hogere stroomrekening hebt, door het gebruik van een airco en jouw jaarafrekening ongunstig valt.

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat er met deze verdeling wel rekening wordt gehouden met het feit dat je in de winter een hoger verbruik hebt dan in de zomer. Een speciale bijlage, te downloaden via de website, legt het uit als volgt: “Op 26 januari valt bijvoorbeeld 7,6 m3 gas en 10,4 kWh stroom onder het prijsplafond. En op 5 augustus 0,5 m3 gas en 5,6 kWh stroom. Het maximale verbruik tegen het plafondtarief tot de energierekening is: de optelsom van het dagelijkse verbruik onder het plafond van 1 januari tot de datum van de rekening. Het maximale verbruik tegen het plafondtarief na de energierekening is: de optelsom van het dagelijkse verbruik onder het plafond vanaf de datum van de energierekening tot en met 31 december.”

Anderen lazen ook:  Energie besparen met je tv

Het prijsplafond en een warmtepomp of elektrische auto

De overheid is bij het vaststellen van het plafond uitgegaan van de standaardsituatie waarbij mensen gas en elektriciteit afnemen. Dit kan nadelig uitpakken voor mensen met een all-electric huis. In veel gevallen komt hun elektriciteitsverbruik boven het plafond uit en dit wordt niet gecompenseerd door de overheid. Het verbruik wordt nog hoger als je thuis je elektrische auto oplaadt.

Het prijsplafond en zonnepanelen

Voor wie zonnepanelen heeft: het prijsplafond geldt na het salderen. Het salderen gaat op basis van je jaarnota en niet op basis van het kalenderjaar. Je kunt dus niet op kalenderjaarbasis compenseren met je opgewekte stroom. Valt je energienota in september in de bus, dan kun je in de dure stookmaanden oktober, november en december niet compenseren met de in de zomer opgewekte zonne-energie.

Het prijsplafond en variabele en dynamische contracten

Wie een vast contract heeft, betaalt een langere periode dezelfde prijs per eenheid. Kom je met een vast contract boven het prijsplafond uit, betaal je de vastgelegde prijs in je contract. Voor variabele en zeker ook dynamische contracten geldt dat je gedurende je contractduur regelmatig een wisselende prijs betaalt. Kom je dan boven het prijsplafond uit wordt gewerkt met een maandgemiddelde en de prijs die in die maand vastgelegd was in je contract. Voor dynamische contracten wordt gekeken naar de gemiddelde prijs die je die maand betaalt hebt.