‘Altijd Groen’ is het doel van Evert den Boer, CEO van duurzame energieleverancier Greenchoice. We gaan met hem in gesprek over de energietransitie en de rol die Greenchoice daarin speelt. “Niet alleen van fossiel naar duurzaam, maar ook van centraal naar decentraal. Samen met de klanten ervoor zorgen dat heel Nederland altijd gebruik kan maken van lokaal en duurzaam opgewekte stroom.”

Voor het zo ver is, moet er uiteraard nog wel iets gebeuren. Maar we beginnen bij het begin. Je geeft aan dat je in Denemarken hebt gewoond en gewerkt. We horen over de Scandinavische landen vaak dat ze voorop lopen, heb je dat ook zo ervaren?

“Absoluut. Ik woonde samen met mijn gezin in Denemarken, waar ik werkte bij Dong Energy, een duurzaam energiebedrijf. Denemarken loopt echt voorop wat duurzaamheid betreft. In Nederland praten we veel over mogelijke oplossingen, maar vooral ook over de problemen die daar bij komen kijken, terwijl het in Denemarken gewoon gedaan wordt. Toen ik daar woonde, nu dus zo’n vijf jaar geleden, liepen ze al tien jaar op ons voor. Hier bereikten we tijdens de stormen in februari op de beste dagen dat zo’n 30% van het land draaide op windstroom. In Denemarken draaide vijf jaar geleden het hele land al meerdere dagen voor 100% op windstroom.”

“Stimuleer mensen om zelf zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken”

Waarom daar wel en hier (nog) niet?

“Een groot verschil met Nederland is dat de energietransitie in Denemarken ook heel erg door de mensen zelf gedragen wordt. Er zijn veel coöperatieve initiatieven en men wil er echt zijn best doen om zijn of haar steentje bij te dragen aan de verduurzaming. Het is een mooi speerpunt wat je ook terugvindt in onze strategie. Als je zou vragen wat Greenchoice uniek maakt is het dat we alleen maar duurzaam opgewekte energie leveren uit lokale, dus Nederlandse bronnen. Dat vinden we belangrijk!”

Niet alle groene stroom komt uit Nederland, waarom zijn die lokale bronnen zo belangrijk voor Greenchoice?

“Er is niet zo heel veel opwek van duurzame energie in Nederland. Veel energiebedrijven hebben hun uitvlucht gevonden in het importeren van duurzame stroom-certificaten uit het buitenland , ook wel sjoemelstroom genoemd. Hierbij worden voor een paar dubbeltjes certificaten ingekocht in een ander land, waarmee je kunt zeggen dat je een Nederlands huishouden groene stroom levert. Maar in werkelijkheid draagt het niets bij aan de energietransitie, er komt namelijk geen nieuwe duurzame energie bij en sterker nog, soms wordt die productie dubbel geteld; in het land van opwek én hier in Nederland. Wij willen graag een bijdrage leveren aan nieuwe opwek van groene stroom en daarom willen we dan ook dat die stroom uit Nederland komt, er is namelijk een enorme schaarste aan. Het is de visie waar Greenchoice mee opgericht is en die vanaf het begin af aan al in ons DNA zit.”

Duurzaamheid is iets waar we niet meer om heen kunnen, er komt dan ook steeds meer aandacht voor. Hoe kijkt Greenchoice naar de toekomst?

“Wij hebben ons altijd gericht op de vooroplopers, een groep die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en daar jaren geleden al mee bezig was. Die groep hebben we in Nederland willen bereiken, maar we willen meer. Steeds meer spelers richten zich op duurzaamheid, dat is goed nieuws want dan kunnen er stappen gezet worden. Maar, het betekent ook dat wij klaar zijn voor de volgende stap, ‘Altijd Groen’. We willen daarmee niet alleen op jaarbasis evenveel duurzame energie produceren als dat klanten afnemen, maar ook op maand- en zelfs op dagbasis. Zo willen we ervoor zorgen dat men op elk moment van de dag ook echt duurzame energie afneemt.”

“Slechts 6% van het dak-potentieel wordt momenteel benut”

Dat klinkt als een mooi plan. Maar, is het haalbaar en wat is er voor nodig?

“In de eerste plaats moet je ervoor zorgen dat klanten duurzame stroom afnemen op het moment dat je produceert. Het is daarom belangrijk mensen te stimuleren om zo veel mogelijk duurzame energie zelf op te wekken, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een coöperatie of door zonnepanelen op je dak te plaatsen. We hebben onlangs een onderzoek laten uitvoeren en ontdekten daarbij dat slechts rond de 6% van het dak-potentieel in Nederland momenteel benut wordt. Leg eerst die daken vol, voor we stukken landbouwgrond opofferen voor wind- of zonneparken. De tweede stap is: wat als het niet waait of de zon niet schijnt en er dus geen energie wordt opgewekt? Hiervoor kun je proberen klanten te sturen wat betreft hun energie-afname. Het net heeft momenteel zijn piek rond acht uur, dit zal niet veranderen. Wanneer men massaal elektrisch gaat rijden is het dan slim om die auto door middel van slim laden, pas op te laten laden na de piek en wanneer er voldoende wind- of zonne-energie beschikbaar is. Een ander belangrijk aspect is het opslaan van duurzame energie, zodat je een voorraad hebt voor wanneer de productie lager is.”

Anderen lazen ook:  Bosgecompenseerd gas: een groene keuze

feiten en fabels over zonnepanelen

Jullie zijn daar al mee bezig, zo is er een grote batterij bij jullie windpark bij het Hartelkanaal geplaatst. Dit is iets wat vanuit jullie als leverancier gedaan wordt, maar kan men thuis ook iets doen?

“In de toekomst is thuis energie opslaan misschien een goede optie. We zijn daarvoor verschillende mogelijkheden aan het testen, zo kun je dat in huis doen, maar kun je het ook in de buurt doen en dat is misschien wel veel interessanter. Zo kun je een grote batterij plaatsen voor de hele straat of de hele wijk, waarin je ook de energie van de zonnepanelen op het dak van de supermarkt of school in opslaat.”

Zoals je eerder even noemde is het dus belangrijk dat niet alleen de leverancier, maar ook de mensen thuis zich hier mee bezig houden, waarom?

“Je ziet momenteel een verschuiving van een gecentraliseerd energiesysteem, met een grote centrale en een net van kabels, naar een gedecentraliseerd systeem, met meerdere bronnen en meer betrokkenheid van uit de samenleving. Steeds vaker zien we dat mensen ook willen meedenken en -beslissen in de herkomst van hun energie en niet meer volledig afhankelijk willen zijn van de energieleverancier. Wanneer je je klanten betrekt en ze bewust maakt van hun energiebesteding, willen ze ook aan de slag met besparing. Dan worden ze baas over hun eigen energie en wordt het een soort sport om zoveel mogelijk te besparen of minder stroom te verbruiken dan ze opwekken. Het mooiste compliment wat we kunnen krijgen, is als iemand zegt: ‘ik ben lid bij Greenchoice’, het geeft een soort samenwerkingsverband aan en laat zien dat dat verder gaat dan alleen de standaard leverancier-klant-verhouding. De groep mensen die hier mee bezig is, wordt steeds groter en dat is mooi om te zien!”

Als die groep steeds groter wordt, kun je je ook afvragen of het net klaar is voor de energietransitie. Hoe zit dat?

“Naar mate we meer gaan elektrificeren, zal het net verzwaard moeten worden. We geloven dat als je dit slim aanpakt er genoeg mogelijk is. Niet alleen maar door domweg kabeltjes te leggen, maar ook door met slim verbruik er voor te zorgen dat het net niet overbelast raakt, zoals bijvoorbeeld met het slim laden van auto’s.

Een mooie droom voor de toekomst is natuurlijk dat alle energie in Nederland lokaal en duurzaam opgewekt wordt. Betekent die transitie het einde voor traditionele partijen?

“In het klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 naar 75% duurzaam opgewekte energie uit Nederland zal gaat. Momenteel is dat zo’n 15% en dat is dus een prachtige stap. Nederland gaat die stap maken en daar gaan ook de grote partijen een belangrijke rol in spelen. Grote gecentraliseerde duurzame productie, zoals de grote offshore windparken die nu gebouwd worden, zal uitbreiden. Dat is het gebied waar die partijen hun stempel op zullen drukken en daar hebben we hen ook voor nodig. Het gaat hier om miljardeninvesteringen. De hele markt beweegt richting duurzaam en dat is voor ons een teken om de volgende stap te zetten. Niet alleen van fossiel naar duurzaam, maar ook van centraal naar decentraal. Samen met de mensen energie opwekken, duurzaam dichtbij.”

Groener Wonen nieuwsbrief

*Dit artikel is geschreven in samenwerking met Greenchoice.