Duurzaam leven kan op allerlei manieren: je kan met het openbaar vervoer reizen, minder of geen vlees en zuivel consumeren, niet vliegen, tweedehandskleding kopen enzovoorts. Maar je kan ook binnen je huidige manier van eten aanpassingen maken om een betere invloed te hebben op de wereld op je heen. Bijvoorbeeld door biologisch te eten. Maar wat houdt dat in, wat is nou echt de milieu-impact hiervan en welke keuzes kan je maken als consument? Wij zochten het voor je uit!

Wat is biologisch eten?

Biologisch eten wordt geproduceerd volgens strikte regels die zijn vastgelegd in Europese regelgeving. Het belangrijkste kenmerk van biologische landbouw is het niet gebruiken van kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen. Biologische landbouw streeft naar een duurzame omgang met natuur en milieu, waarbij de biodiversiteit wordt beschermd en bodemkwaliteit behouden blijft​. Door de bodem op een goede, natuurlijke manier te behandelen, kan je op een natuurlijke manier voedsel verbouwen.

biologisch eten

Naast het niet gebruiken van middelen die in de ‘reguliere’ landbouw nog wel gebruikt worden, zetten producenten van biologisch eten vaak ook in op een kringlooplandbouw. Dit uit zich bijvoorbeeld in het gebruik van organische reststromen als meststof en het investeren in biodiversiteit. Daarnaast is er bij biologische bedrijven vaak meer aandacht voor dierenwelzijn, bijvoorbeeld in de manier waarop ze gehuisvest worden, maar ook krijgen de dieren zelf enkel natuurlijk, biologisch voer. Zo zijn niet enkel de producten op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd, maar heeft de landbouw en het bedrijf ook echt een algehele positieve impact.

biologisch eten

Milieuvoordelen van biologisch eten

Biologische landbouw heeft verschillende milieuvoordelen. Er wordt bijvoorbeeld geen kunstmest gebruikt, wat leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie. Bovendien draagt het niet gebruiken van synthetische pesticiden bij aan een gezondere bodem en betere waterkwaliteit. Biologische landbouw maakt ook meer gebruik van natuurlijke gewasbescherming en biodiversiteit door het inzetten van natuurlijke vijanden tegen plagen​. Daarnaast hebben de dieren in de veeteelt geen schadelijke stoffen zoals antibiotica binnengekregen, waardoor ze dit ook niet doorgeven aan jou. Dit geldt ook voor de stoffen die in de landbouw worden gebruikt: jij krijgt deze niet binnen, zoals bij bespoten producten wel het geval kan zijn.

Anderen lazen ook:  Een opgeruimd huis draagt bij aan duurzaamheid!

Ondanks deze voordelen heeft biologische landbouw ook enkele nadelen, zoals lagere opbrengsten per hectare, wat resulteert in een groter landgebruik vergeleken met conventionele landbouw. Dit kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot meer landgebruik en potentieel meer druk op ongerepte natuur​.

Keurmerken

Keurmerken helpen consumenten om biologische producten te herkennen. Het EU-biologisch keurmerk, herkenbaar aan het ‘groene blaadje’, verzekert dat een product aan de strikte Europese normen voor biologische landbouw voldoet. Andere keurmerken zoals Demeter en EKO leggen soms nog strengere eisen op. Het is belangrijk voor consumenten om te begrijpen wat elk keurmerk betekent en welke criteria ze hanteren om de meest verantwoorde keuze te kunnen maken​.

Keuzes maken

Bij de aanschaf van voedingsproducten kunnen consumenten letten op verschillende aspecten om hun milieu-impact te verminderen. Het kiezen van producten met een betrouwbaar keurmerk is een stap in de goede richting. Daarnaast is het verminderen van de consumptie van dierlijke producten zoals vlees en zuivel vaak nog effectiever voor het milieu. Ook het seizoensgebonden en lokaal kopen van producten kan bijdragen aan een lagere milieubelasting​. Of ga voor producten die over zijn, er net wat anders uit zien of die om een andere reden anders in de prullenbak belanden. Lees hier meer over in dit artikel over No Waste Army.