Steeds meer mensen zien dat de zon een belangrijke belofte is voor schone en betaalbare energie in de toekomst. Het laten installeren van zonnepanelen is populair. Tegelijkertijd zijn het relatief nieuwe technologieën; in de meeste technische opleidingen kwam zonne-energie tot voor kort nauwelijks aan bod. Het is voor je als klant moeilijk te beoordelen of een installateur over de benodigde expertise beschikt. Om die reden is het keurmerk Zonnekeur in het leven geroepen. Bedrijven die het Zonnekeur voeren, daar kun je van op aan.

Kwaliteit

Bij de aanschaf van een zonne-energie installatie is het van belang dat je er vanuit kunt gaan dat het systeem het maximale rendement haalt. Je laat immers de opbrengst meewegen bij uw aankoopbeslissing. Wanneer je kiest voor een zonneboiler met Zonnekeur weet je dat het rendement in orde is. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er nogal wat vakmanschap komt kijken bij een juiste installatie. Goede keuzes zijn van groot belang, ook bij de details.

De bedrijven met het certificaat Zonnekeur Installateur zijn deskundig, kunnen dat ook aantonen, leveren producten die aan alle normen voldoen en geven u een goed advies. De bedrijven staan onder toezicht en worden regelmatig gecontroleerd of ze het goed blijven doen.

Een overzicht van bedrijven die als installateur het Zonnekeur mogen voeren, vindt je op de website www.zonnekeur.nl. Elke Zonnekeur-installateur voldoet aan een groot aantal strenge criteria, die zijn samen te vatten in drie onderdelen; vaardigheid, bedrijfsvoering en producten.

Vaardigheid

De installateur is erkend door InstallQ. Deze erkenning vereist aantoonbare bekwaamheid op alle gebieden van het vak; van de theoretische kennis over de werking en het rendement van zonne-energie tot en met de montage op het dak en aansluiting op het lichtnet of de waterleiding. Examens op dit gebied worden afgenomen door het exameninstituut CITO.

Bedrijfsvoering

De installateur houdt zich aan geldende normen en voorschriften. Daaronder vallen ook normen voor veiligheid van de opgeleverde installatie. Hij houdt een degelijke administratie bij van elke installatie, zodat eventuele problemen later goed op te sporen zijn.

Producten

De installateur levert producten van aantoonbare kwaliteit. De kwaliteit van zijn producten is door uniforme productspecificaties vergelijkbaar en toetsbaar. Hij biedt minimaal 5 jaar garantie op de geleverde materialen. Op het werk van de installateur is de garantie conform de bepalingen van Techniek Nederland (18 maanden op het werk en 3 jaar op opgewekte energie zoals vermeld in het aanbod). Hij voorziet de klant van een duidelijk opleverformulier en alle relevante garantiebepalingen.

Handhaving

Goede handhaving is van essentieel belang voor de betrouwbaarheid van Zonnekeur. Er wordt daarom met regelmaat getoetst of de certificaathouder voldoet aan de beoordelingsrichtlijn. Elke twee jaar wordt een administratieve controle uitgevoerd en een controle van een gerealiseerde installatie. Bij voorkeur wordt eerst een administratieve controle uitgevoerd en in het opvolgende jaar een installatiecontrole. Meer info: www.zonnekeur.nl