De Week van Ons Water is van start. Leer tijdens verrassende wateractiviteiten meer over het belang van water. Door de coronamaatregelen zullen veel activiteiten ook online plaatsvinden. Je kan dus vanuit huis meer leren.

Nederland is een echter waterland en wij zijn dan ook trots op ons water en wat we ermee kunnen. Het water in ons land is lekker en schoon en biedt kansen voor onze economie, welvaart en leefomgeving. Water is echter ook onvoorspelbaar. De laatste jaren hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. Hevige regenbuien zorgen voor overstromingen en het wegblijven van regen zorgt voor droogtes. De Week van Ons Water maakt het belang van goed water duidelijk en leert je wat jij kan doen om ons water schoon en veilig te houden.

Week van Ons Water

Ons water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO (provincies), de VNG (gemeenten), de Vewin (waterbedrijven) en het Deltaprogramma. De organisaties willen Nederlanders bewuster maken van water.

Nederland is kwetsbaar

Het watermanagement in Nederland is op orde, maar toch blijven we kwetsbaar. 25 procent van Nederland ligt onder de zeespiegel en bijna 60 procent kan overstromen. Daarnaast zijn de hoger gelegen zandgronden juist weer kwetsbaar voor droogte. Door de klimaatveranderingen stijgt de zeespiegel en blijft de bodem dalen. Steeds vaker hebben we te maken met perioden van langdurige regenval en droogtes.

Praktische tips

Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend. De Week van Ons Water laat zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en wat er nodig is voor de toekomst. Door middel van praktische tips kun je zelf ook aan de slag om Nederland te beschermen tegen water. Op de site onswater.nl vind je informatie en verhalen die je kunt selecteren op jouw postcode.

Groener Wonen nieuwsbrief