Vorig jaar is het aantal verkochte hr-ketels met 5 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.  In 2019 zijn er 450.000 ketels verkocht. Dat blijkt uit de Gasmonitor 2020, een jaarlijks onderzoek van Natuur & Milieu naar de aanschaf van warmtetechnieken. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij verwarmd worden. Om de klimaatdoelstellingen te halen moet de verkoop van hr-ketels dus omlaag.

Ieder jaar brengt Natuur & Milieu met de Gasmonitor in kaart welke warmtetechnieken in Nederland verkocht worden. Er wordt gekeken hoeveel hr-ketels, warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels of combinaties daarvan verkocht worden. De monitor bekijkt de verkoopcijfers van de technieken en het aantal aangevraagde subsidies voor aardgasvrije technieken. Dit jaar is er ook gekeken naar het aantal aansluitingen op het warmtenet.

Het gaat niet vanzelf

‘De cijfers laten zien dat het niet vanzelf goed komt met de overstap naar aardgasvrij wonen. Wie nu een hr-ketel aanschaft, heeft de komende 15 jaar nog aardgas nodig. De hr-ketel blijft de warmtemarkt domineren, alternatieve technieken winnen slechts mondjesmaat terrein’,  aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s Natuur & Milieu.

Stijgende trend in hr-ketels

In 2019 steeg het aantal verkochte hr-ketels met bijna 5 procent ten opzichte van 2018. Dat is een forse stijging. In 2018 steeg de verkoop namelijk maar met 1,1 procent ten opzichte van 2017. De cijfers van de afgelopen zes jaar laten een stijgende trend zien. De verkochte ketels zijn voornamelijk bedoeld als vervanging van ketels in bestaande bouw. In de nieuwbouw zijn er steeds minder woningen op aardgas aangesloten. Begin dit jaar was 83 procent van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij.

Alternatieve technieken blijven achter

Van de alternatieve verwarmingstechnieken is de warmtepomp het meest gestegen. In 2019 zijn er 45.000 warmtepompen verkocht. Dat is 25 procent meer dan in 2018. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, blijft het aantal sterk achter bij de hr-ketel. Een kanttekening bij deze cijfers is dat een deel van de hr-ketels wordt geïnstalleerd in combinatie met een warmtepomp. Dat heet een hybride-installatie. De cijfers hiervan zijn niet bekend.

Anderen lazen ook:  Huiseigenaren openen online hun duurzame woning

Een andere positieve verandering is dat het aantal zonneboilers aan het stijgen is. Het totale nieuw geplaatste oppervlakte aan zonneboilers nam in 2019 ten opzichte van 2018 toe met ruim 21.000 vierkante meter. Ook kochten maar liefst 82 procent van de mensen vorig jaar een elektrische kookplaat. Sinds 2016 zijn deze al populairder dan de gaskookplaat.

Betere isolatie kan helpen

Natuur & Milieu is er op basis van de huidige ontwikkelingen niet gerust op dat de duurzame technieken uiteindelijk winnen van de hr-ketel. ‘Daarvoor is het noodzakelijk dat we in Nederland veel meer en beter gaan isoleren. Dat is voor de toepasbaarheid van veel duurzame technieken de eerste stap. Daarom roepen we de overheid op isoleren veel aantrekkelijker te maken en desnoods wettelijk te verplichten bij woningoverdracht.’

Lees ook: Het nut en belang van isolatie.

Groener Wonen nieuwsbrief