Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) doet jaarlijks onderzoek naar de vervuiling in het oud papier afkomstig van particuliere huishoudens. Uit het onderzoek over de periode 2017-2018 blijkt dat de vervuiling wederom is toegenomen.

Uit het Vervuilingsonderzoek 2019 is gebleken dat de vervuiling in de periode 2017-2018  2,10% bedroeg. In 2015 bedroeg het vervuilingspercentage nog 1,59%. Dat betekent een stijging van de vervuiling met 0,51%.

 

Waardevolle grondstoffen

Oud papier en karton zijn waardevolle grondstoffen. 86% van het in Nederland op de markt gebrachte papier wordt ingezameld en hergebruikt. Voor de papierindustrie is het al jaren de belangrijkste grondstof. Recycling van oud papier draagt bij aan een circulaire economie, maar daarvoor moet het wel schoon en droog in de papierbak worden gegooid. Stichting Papier Recycling Nederland vindt de toenemende vervuiling zorgwekkend. Om de papierkringloop te sluiten en waardevolle grondstoffen te behouden is actie vereist. PRN roept bedrijfsleven, overheid en consument op om samen te werken om de communicatie over de recycling van papier en karton richting de samenleving te kunnen verbeteren.

Recycling oud papier

Zorgvuldig oud papier scheiden

Wat hoort dan wel én wat hoort niet bij het oud papier? In de regel kan al het papier wat droog en schoon is gerecycled worden. Papier dat nat en vies is geworden hoort tot het restafval. Twee grote vervuilers zijn plastic hoesjes en pizzadozen en andere maaltijdverpakkingen met etensresten. Deze twee soorten horen niet bij het oud papier; ze behoren tot het restafval. Met name deze papiersoorten zijn opvallend toegenomen in de periode 2017-2018. Daarnaast horen ook koffiefilters, zakdoekjes, drankkartons, behang en kassabonnetjes. Drankkartons mag je in de meeste gemeenten wel bij het plastic afval weggooien. Voor wie benieuwd is wat dan wél bij het oud papier mag, biedt PRN De Scheidingswijzer aan. Wat je onder andere wel in de papierbak mag gooien zijn kranten, eierdozen, kartonnen dozen en inpakpapier.