Door de energiesystemen op de Noordzee strategisch te koppelen en in te zetten kan Nederland miljarden besparen op de weg naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Dat staat in een rapport van het onderzoeksprogramma North Sea Energy. Volgens de onderzoekers zou de Noordzee las een ‘powerhouse’ kunnen dienen.

Deze week ontving Ernst Paul Nas, Directeur-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, het eerste exemplaar van het rapport. “De weg naar een volledig duurzaam energiesysteem is er een met veel onzekerheden en complexe vraagstukken”, vertelt hij. “Door slimme koppelingen te maken tussen verschillende toepassingen op de Noordzee kunnen we kosten besparen, effectiever gebruik maken van de ruimte op zee en de energietransitie versnellen”.

Over North Sea Energy

Het North Sea Energy onderzoeksprogramma is een samenwerking van meer dan 30 internationale partijen. Ze verrichten onderzoek maar testen ook de uitkomsten direct in de praktijk. In de eerste pilot PosHYdon zijn diverse energiebronnen gecombineerd. Offshore wind, offshore gas en groene waterstof zijn geïntegreerd op een producerend platform voor de kust van Scheveningen. Een prachtig voorbeeld van Nederlandse energie-innovatie én een unicum in de wereld.

Toekomstige duurzame energievoorziening

Hans Timmers, voorzitter van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), vindt de Noordzee een ideale plek als toekomstige duurzame energievoorziening. Dat North Sea Energy gebruik maakt van de grootschalige wind op zee vindt hij ideaal. Hij vertelt: “Zo krijgt de industrie toegang tot betaalbare groene energie om hun processen te verduurzamen (elektrificatie) en maken we de grote stappen die we willen zetten naar een schone toekomst. Daarvoor moeten we samenwerken; wind kan het niet alleen. Integratie met energieopslag en de koppeling met andere netwerken en landen rondom de Noordzee zorgen voor de balans in dit nieuwe duurzame energienetwerk .”

Betaalbare oplossing

De energietransitie kan volgens het onderzoek van North Sea Energy betaalbaar blijven zolang de gehele offshore portfolio gebruikt wordt. Wanneer diverse sectoren gekoppeld zijn, wordt er een meerwaarde geleverd. Dat vraagt om een goede organisatie en coördinatie. Het rapport van North Sea Energy vermeld daarom ook aanbevelingen voor acties op het gebied van regulering, wetgeving en internationale afstemming.

Anderen lazen ook:  Miljoen gratis bomen voor klimaat en biodiversiteit

Mix van meerdere energiesoorten

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is onderdeel van het onderzoeksprogramma North Sea Energy. Expert op het gebied van energiesystemen integreren, René Peters, vertelt: “Ons programma onderscheidt zich door alle offshore mogelijkheden in een integrale systeembenadering te plaatsen, waarbij de synergieën centraal staan. We zijn namelijk in de toekomst afhankelijk van de mix van meerdere energiesoorten. Zie het als een soort orkest dat goed en optimaal op elkaar moet worden afgestemd. We kijken binnen het programma dan ook naar de diverse scenario’s. Zo blijkt dat als je nu CCS op de Noordzee zou limiteren,  dat ons alleen al miljarden euro’s extra kosten om die CO2 op een andere manier weg te nemen. Elektrificeren van platforms met offshore wind energie kan CO2 emissiereductie versnellen en waterstof conversie op zee kan de systeem kosten verlagen. Belangrijk voor toekomstig beleid van de overheid.”

De volgende fase van het onderzoek zal naar de Noord-West Europese schaal kijken. “Juist het balanceren van de energiemarkten gaat het verschil maken in leveringszekerheid, kosten van de energietransitie en wellicht ook banenpotentieel, zeker op Europees niveau,” aldus Peters.

Bron: North Sea Energy

Speedcomfort Winactie